Nasz adres

Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN
ul. Ludwika Pasteura 3
02-093 Warszawa
tel. 22 5892322, 22 589 2331

Wszelkie pytania prosimy kierować do członków zespołu.

Kierownik zespołu

Agnieszka Dębska    

Członek zespołu

Linki