Pytania i odpowiedzi

Jakie dzieci są poszukiwane do badania?

Aktualnie poszukujemy dzieci z klas IV-VI szkoły podstawowej. Szczególnie zapraszamy dzieci mające problemy z nauką czytania i pisania lub z diagnozą dysleksji/dysortografii.

Czy są jakieś przeciwwskazania do wzięcia udziału w badaniu?

Poszukujemy ogólnie zdrowych dzieci, takich, które nie miały urazów mózgu, chorób neurologicznych i psychicznych, nie są opóźnione w rozwoju intelektualnym ani ruchowym, nie mają wady słuchu, klaustrofobii, ADHD i metalowych elementów w ciele, których nie da się usunąć (protezy, aparat ortodontyczny, pompa leków).

Czy trzeba przygotować dziecko do badania w skanerze?

Żadne szczególne przygotowania nie są potrzebne. Jeżeli dziecko zakwalifikowało się do badania i spełnia wszystkie warunki wstępne, jedyną rzeczą, którą będzie musiało zrobić przed wejściem do skanera, jest zdjęcie metalowych części ubrania (pasek, koszula z guzikami), okularów i biżuterii. Psychicznym przygotowaniem dziecka do badania zajmą się badacze. W przystępny sposób wyjaśnią dziecku zasadę działania MRI i pozwolą na zabawę w obszarze atrapy skanera.

Jakie odniosę korzyści z wzięcia udziału w badaniu?

Prywatnie wykonywane badanie za pomocą rezonansu magnetycznego kosztuje około 600 PLN - w ramach naszych badań zostanie wykonane za darmo. Po zakończeniu badania otrzymają Państwo płytę ze zdjęciami mózgu dziecka. W przypadku podejrzenia nieprawidłowości otrzymają Państwo opis struktury mózgu wykonany przez lekarza radiologa. Wyślemy Państwu również opis psychologiczny mocnych i słabych stron dziecka. Ponadto oferujemy wynagrodzenie finansowe oraz atrakcyjne upominki dla dziecka. Wierzymy, że uczestniczenie w badaniu będzie dla Państwa nowym, ciekawym doświadczeniem.

A jakie korzyści odniesie nauka?

Niniejsze badanie jest jednym z niewielu, które porusza temat deficytu ortograficznego, czyli problemów z tworzeniem poprawnego zapisu ortograficznego. Pragniemy zbadać podłoże neuronalne tego problemu, by móc zlokalizować struktury mózgu odpowiedzialne za przetwarzanie ortograficzne. Większość badań skupia się na dysleksji (połączeniu deficytów pisania oraz czytania), lecz nie na dysortografii (deficytu pisania przy typowym poziomie czytania). Dzięki przebadaniu dzieci z różnorodnym poziomem umiejętności językowych, będziemy w stanie odnieść się do stanu wiedzy dotyczącego dysleksji, a także poszerzyć go o nowe doniesienia dotyczące dysortografii. Mamy nadzieję, że projekt przyczyni się do opracowania nowych metod badawczych i ćwiczeń dla dzieci, u których pojawiać się będą trudności w opanowaniu poprawnej pisowni. Ponadto, w związku z panującą pandemią, pragniemy wzbogacić obecny stan wiedzy o dane dotyczące przyswajania umiejętności czytania i pisania podczas nauki zdalnej.

Czy badania są odpłatne?

Badania są bezpłatne, a rodzice otrzymają wynagrodzenie o łącznej wysokości 400 zł (po 100 zł za dwie sesje z testami psychologicznymi oraz 200 zł za sesję w rezonansie magnetycznym).

Czy moje dziecko nie będzie się nudziło?

Zadania, które będzie wykonywało dziecko, są różnorodne i ciekawe. Część zadań zostanie wykonanych na komputerze, a część z wykorzystaniem wydrukowanych materiałów w formie rozmowy z psychologiem. Kontakt z badaczami i ze skanerem, nowe środowisko instytutu naukowego, możliwość zobaczenia swojego mózgu - to wszystko składa się na całą gamę nowych, inspirujących doświadczeń.

Czy badania są bezpieczne?

Wszystkie badania wykonywane w ramach naszego projektu są całkowicie nieinwazyjne i bezpieczne, a przeprowadzają je doświadczone i przeszkolone osoby.

Ile będzie trwało badanie?

Proponujemy Państwu trzy spotkania (dwie sesje z testami psychologicznymi i jedną w rezonansie magnetycznym). Sesje psychologiczne zajmą ok. półtorej godziny, a sesja w skanerze MRI zajmie ok. dwie godziny.

Gdzie będą odbywać się spotkania?

Całość badań odbywała się będzie w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN przy ul. Pasteura 3 w Warszawie we wcześniej ustalonych, najdogodniejszych dla Państwa terminach.

Czy dane moje i mojego dziecka są bezpieczne?

Do danych osobowych i wyników mają wgląd wyłącznie osoby bezpośrednio związane z badaniem. Nie udostępniamy ich osobom z zewnątrz.

Czy szkoła mojego dziecka będzie miała dostęp do wyników?

Nie. Jedynie rodzice otrzymają informację zwrotną w postaci raportu z wykonanych testów psychologicznych. Żadne wyniki nie zostaną wysłane do szkoły.

Kim są osoby, które będą badać moje dziecko?

Badacze to specjalnie przeszkoleni do badań dzieci studenci studiów doktoranckich i ostatnich lat studiów magisterskich w zakresie psychologii i/lub pokrewnych. Aby ich lepiej poznać, zapraszamy na stronę Nasz zespół. Badanie w skanerze MRI przeprowadzą technicy, mający odpowiednie wykształcenie i wieloletnie doświadczenie w tym zakresie.

Czy jako rodzic będę miał możliwość uczestniczenia we wszystkich badaniach mojego dziecka?

W trakcie badania za pomocą rezonansu magnetycznego rodzic cały czas będzie mógł być obecny, będzie mógł słyszeć i widzieć dziecko, tak jak badacze. Obecność rodzica jest również dopuszczana przy testach komputerowych oraz testach typu papier-ołówek, jednak ze względu na to, że rodzice mogą rozpraszać i dekoncentrować dziecko, preferujemy, by w badaniu brało udział tylko dziecko.

Co się stanie, jeśli zrezygnuję z udziału w badaniu?

Na każdym etapie badań można wycofać się z dalszego w nich udziału bez podawania przyczyn oraz bez ponoszenia jakichkolwiek konsekwencji. Bardzo zależy nam jednak na tym, by współpracujące z nami dzieci i ich rodzice pozostali z nami aż do końca trwania projektu - niekompletne dane nie mają dla nas bowiem wartości naukowej.