Aktualne badania

Poszukujemy dzieci z klas IV, V i VI szkoły podstawowej.

Zakwalifikowane do badania dzieci muszą spełniać następujące warunki:

Dzieci poproszone zostaną o wykonanie różnych zadań i testów w formie tradycyjnej (na papierze) i komputerowej. Dodatkowo, jedno spotkanie odbędzie się w skanerze rezonansu magnetycznego (więcej informacji na temat rezonansu znajduje się w zakładce Badanie MRI). Rodziców poprosimy o wypełnienie kilku kwestionariuszy za pośrednictwem strony internetowej.

Całość badań odbędzie się w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN przy ul. Pasteura 3 w Warszawie we wcześniej ustalonych, najdogodniejszych dla Państwa terminach. Przewidujemy wynagrodzenie w wysokości 400 zł (200 zł za badanie w rezonansie i po 100 zł za dwie sesje z testami psychologicznymi).

Aby Państwa dziecko mogło wziąć udział w badaniach, serdecznie prosimy o wypełnienie zgłoszenia (zakładka Zgłoś dziecko) lub o kontakt mailowy z doktorantką pracującą w projekcie: ma.wojcik@nencki.edu.pl. Badanie jest anonimowe – dane osobowe dzieci i ich rodzin są zbierane wyłącznie do celów statystycznych, a dane teleadresowe – dla umożliwienia nam kontaktu z Państwem. Nie będą one nigdzie ujawniane. Państwo oraz Państwa dziecko będziecie mieli prawo odmówić dalszego udziału w badaniu w dowolnym momencie bez podania przyczyny.

Na wszelkie pytania i wątpliwości z przyjemnością odpowiemy telefonicznie lub mailowo.